Home

Kontakt
Adresa:

adeona s.r.o.
Stránske 121
Rajecké Teplice
Slovenská republika
013 13

E-mail:

info@adeona.eu.sk

HW/SW:

support@adeona.eu.sk

projekty:

project@adeona.eu.sk

Telefón:

+421 908 911 055

www:

http://www.adeona.sk
http://www.adeona.eu.sk
http://www.adeona.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

4006107069/7500

SWIFT:

CEKOSKBX

IBAN:

SK1475000000004006107069

Spoločnosť je registrovaná OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 18260/L

IČO:

36 699 608

DIČ:

2022274078

IČ DPH:

SK2022274078