Home

Logistika
Všetky výrobné procesy sú na základe požiadaviek zákazníkov prispôsobené a harmonizované v rámci systémových objednávok „just in time“ t.j. zladené s výrobnými požiadavkami odberateľov vždy načas.

Samozrejmosťou je zabezpečenie priamych dodávok do skladov, resp. výroby.