Home

Servis a kvalita
Od počiatočného kontaktu a prijatia dopytu alebo objednávky až po expedíciu, resp. dodanie zákazky pristupujeme ku každému obchodnému prípadu s najvyššou starostlivosťou.

Sme pripravení poskytovať tie najkvalitnejšie profesionálne služby vrátane vývoja, poradenstva a projekčnej činnosti.

Pre zabezpečenie optimálnej starostlivosti o zákazníka bol aplikovaný systém Customer Care ako súčasť Total Quality Management (TQM). Výstupy systému TQM tvoria štatisticky spracované referencie od zákazníkov, ktoré dosahujú mimoriadne pozitívne ohlasy s trendom ďalšieho zlepšovania vo všetkých sledovaných parametroch.

Z pohľadu neustáleho zvyšovania kvality je zavedený systém riadenia kvality, čo potvrdzujú certifikáty vydané TÜV NORD CERT GmbH, link: http://www.tuv-nord.com/en a TÜV SÜD Industrie Service GmbH, link: http://www.tuv-sud.com/slovakia/en