Home

Služby
 • dodávky hardvéru – servery, lokálne počítačové siete (IT siete a pod.)
 • poskytovanie školení a poradenskej činnosti pre hardvér, programové vybavenie a siete
 • archivácia a elektronický archív
 • konzultačné služby v oblasti odpadového hospodárstva
 • marketingový prieskum trhu
 • reklamné služby a produkty
 • sprostredkovanie predaja nákladných automobilov a dodávky príslušenstva
 • sprostredkovanie a organizácia zamestnaneckej prepravy a vnútroštátnej dopravy
 • developerská činnosť
 • prípravné stavebné práce
 • návrhy a realizácia interiérov RD a bytov
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov a zariadení
 • administratívne služby a neautorizované preklady dokumentov EN-SK
 • konverzie a transformácie geografických informačných systémov (GIS)
 • inštalácia kamerových a zabezpečovacích systémov
 • brokerské služby pre zabezpečovanie ad-hoc a pravidelnej leteckej prepravy tovarov a služieb