Home

Výroba
Všeobecná strojárska výroba:
  • zabezpečenie komplexných požiadaviek zákazníka
  • zváranie, obrábanie, tvárnenie
  • kooperačné zabezpečovanie odlievania
  • povrchová úprava všetkých druhov
  • špeciálne technologické operácie (napr. kataforézne lakovanie)


vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba vyroba