Home

Vývoj a poradenstvo
  • vývoj SW aplikácií – programového vybavenia
  • technologické poradenstvo pre oblasť drevárskeho a strojárskeho priemyslu
  • personálne poradenstvo
  • poradenstvo v oblasti odmeňovania a vzdelávania zamestnancov
  • poradenstvo a sprostredkovanie dodávky a distribúcie elektrickej energie
  • komplexné poradenstvo pre zakladanie a prevádzku leteckých spoločností